Onze missie

Wij dagen jeugdhulp Nederland uit om jeugdhulpverlening inzichtelijk te maken voor ouders. Met &thijs geven wij het goede voorbeeld door te laten zien dat het ook anders kan. Al onze hulpverleners dragen actief bij aan onze missie door het simpel aanmaken van een online hulpverlenersprofiel. Wij hopen hiermee andere hulpverleners en instellingen te inspireren ook hun verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan het kantelen van het huidige systeem, waarbij jeugdhulp niet meer vanuit de aanbodkant maar vanuit de vraagkant wordt benaderd. Zodat kinderen de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben!

Wij zijn vastbesloten om de Jeugdhulp in Nederland te veranderen! Doe je mee?

Ja ik sta achter &thijs om jeugdhulp inzichtelijk te maken!