Veelgestelde vragen

1. Waar staat &thijs voor?

Het &-teken staat voor de optimale match die wij voor jullie gezin selecteren. Daarbij staat THIJS voor THuis In Jouw Situatie . Jij bepaalt wie er bij jullie kind en bij jullie gezin past. Jij bepaalt wie in jullie situatie de beste hulp kan bieden op basis van wat belangrijk is voor jullie kind.

2. Werkt &thijs in heel Nederland?

De hulpverleners van &thijs komen voorlopig nu alleen nog uit omgeving Amsterdam. Wij willen zo snel mogelijk uitbreiden naar andere steden, &thijs is druk bezig met deze voorbereidingen. We houden je op de hoogte!

3. Wanneer ben je een &thijs?

Iedereen die denkt dat het ook anders kan. Iedereen die mee wilt werken aan een oplossing. Iedereen die aansluit bij onze missie om jeugdhulpverlening inzichtelijk te maken, mag zich met trots een THIJS noemen; van doorverwijzer tot gemeente, van professional tot psychologiestudent, van school tot instelling.

4. Wat kost een hulpverlener op &thijs?

In het online hulpverlenersprofiel is het uurtarief terug te vinden. Op basis van kennis en ervaring kunnen deze tarieven sterk verschillen. Zo zal een student psychologie een lager uurtarief hebben dan een gespecialiseerd orthopedagoog. Hulpverleners kunnen worden betaald vanuit het PGB of particulier.

5. Kost het geld op gebruik te maken van &thijs?

&thijs is gratis in gebruik, er wordt alleen een kleine commissie gevraagd per maandelijkse factuur. Per maandelijkse factuur vragen wij 5% commissie kosten aan ouders en hulpverleners. (De commissie wordt berekend vanuit het subtotaal van de factuur.) Dit dekt de kosten die wij maken bij het runnen van &thijs.

De commissiekosten voor ouders berekenen wij automatisch door in het uurtarief van de hulpverlener. De commissiekosten voor hulpverlener innen wij aan het einde van de maand via een automatische incasso.

6. Waarom zou ik als hulpverlener een profiel willen aanmaken bij &thijs ?

  • Om actief deel te nemen aan een oplossing in de Jeugdhulp door mee te bouwen aan het succes van het grootste hulpverlenersnetwerk van Nederland!
  • Om werk te vinden wat bij jou past, wij matchen gezinnen aan jouw profiel die passen bij jouw expertise.
  • Een persoonlijke zorgovereenkomst
  • Een persoonlijk planningssysteem
  • Een persoonlijk rapportagesysteem
  • Een persoonlijk facturatiesysteem

7. Wat is jeugdhulp?

In de Jeugdwet (artikel 1.1 sub 1) is de onderstaande definitie van jeugdhulp opgenomen:

  1. Ondersteuning van, en hulp en zorg (niet zijnde preventie) aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders.
  2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
  3. Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychische aandoening of beperking, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van 18 jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.

8. Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 spreken we over jeugdhulp. Hierbinnen vallen de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel). Jeugdzorg was tot 1 januari 2015 een apart te onderscheiden sector, waarbinnen o.a. de indicaties voor geïndiceerde zorg werden gesteld en het gedwongen kader werd uitgevoerd.

Mo &thijs